Prices - Preisen
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APPARTEMENT / APARTMENT
(per apartment)
01.05.–20.06. 21.06.-30.06. 01.07.–10.07. 11.07.-20.08. 21.08-31.08. 01.09.-10.09. 11.09.-01.10.
1: A4+1
. . . . . . .
2: A2+2
. . . . . . .
3: A8+1
. . . . . . .
KURTAXE / RESIDENCE TAX
. . . . . . .